Disclaimer

Begrippenlijst:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle op de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken.