Netivity

Netivity is een groep van bedrijven geformeerd rondom een kerngedachte van baanbrekende technologische innovatie